Linear Motors

Siden viser en oversikt fra Linmots store program av lineære servomotorer.


 

P01-23

Kraft: 44 - 137 N.
Slaglendge fra: (SS/ES) 10/50 til 710/770.
Stort utvalg.

 

P01-37

Kraft: 122 - 300 N.
Slaglendge fra: (SS/ES) 20/100 til 1380/1460.
Stort utvalg.

 


 

P01-48

Kraft: 585 - 1024 N.
Slaglendge fra: (SS/ES) 30/180 til 1680/1860.
Stort utvalg.

 


 

P10-54

Kraft: 357 - 892 N.
Slaglendge fra: (SS/ES) 30/180 til 1680/1860.
Stort utvalg.

 

P10-70

Kraft: 550 - 2700 N.
Slaglendge opp til 1770mm.
Stort utvalg.