Trio Motion Perfect

Motion Perfect er nå ute i versjon 4.3.
Motion Perfect programmeres i Trio Basic, og det gjør at brukerterskelen for å komme i gang er svært lav.
Funksjonsmessig inneholder programmet alt fra enkel punkt til punkt forflytning, til svært avanserte kommandoen for å kontrollere flere akser i for eksempel master/slave konfigurasjon.
Programmet har egen simulator for å sjekke bevegelsesmønstre og programflyt, samt mer avanserte moduler som oscilloskop for monitorering av for eksempel servo reguleringen.

Programmet leveres uten kostnad for sluttbruker, men noen av de tyngre modulene krever egne lisenser.