Precision planetary right angle gearboxes.


 

KR - Precision planetary right angle gearbox.

Svært kompakt.
Mange kombinasjoner, på inngang og utgangsiden.
Stort utvalg av gear utvekslinger.

 LCK - Precision planetary right angle gearbox.

For montering i trange områder.

 TQK - Precision planetary right angle gearbox.

Svært kompakt.
Lav backlash, kombinert med evne til dynamisk kjøring,
gir stor nøyaktighet og repetisjonsevne.