Trio Motion Controllers.

Trio besitter er stort program av hardware som dekker alle behov innenfor motion control.
Den minste modulen kan kontrollere tre akser, mens den største håndterer 128 akser.
Alle kontrollerne har onboard I/O, både digital og analog, og det finnes utbyggingsmoduler for å øke kapasiteten ytterligere.
Siden viser ikke hele programmet til Trio.


 

 

 

MC 403.

Opptil 3 akser.
Uavhengig kontroll av aksene, eller interpolert.
Ethernet tilkobling.

 

MC 405

Opptil 5 akser.
Lineær/sirkulær/helisk/sfærisk interpolasjon.
Ethernet tilkobling.

 

MC 508.

Opptil 8 akser.
Kam funksjoner og Master/slave oppsett.
Ethernet tilkobling, og CANOpen I/O utvidelse.

 

MC 664 Ethercat.

Opptil 128 akser.
Skalerbare modeller.
Ethernet/EtherCAT.

 

MC4N.

 

Opptil 32 digitale akser over EtherCAT.
Opptil 1 024 I/O over EtherCAT .
Flere konfigurasjoner.

PC MCAT

PC/Motion controller, 2 til 64 akser.
Dual core processor, for knirkefri kjøring av Windows CE og motion controller
Ethernet/EtherCAT/HDMI.

 

CAN 16 I/O.

DIN skinne montasje.
Opptil 16 moduler over CAN buss .
Analoge/Digitale moduler.

 

EtherCAT Expantion modules. 

EtherCAT Flexslice System.
High speed I/O moduler over EtherCAT.
Analoge/digitale moduler.